What do you think ?

Powered by Blogger.

I am an UFO ♥

Sunday, February 5, 2012

Siapakah Orang Yang Bangkrut ?

Suatu ketika Rasulullah saw. Bertanya kepada sahabat-sahabatnya, “Tahukah kalian siapa yang bangkrut itu?”
Lalu para sahabt berkata, “Bagi kami bangkrut itu ialah orang yang kehilangan hartanya dan seluruh miliknya.”
“Tidak,” kata Rasulullah. “Yang bangkrut itu ialah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala dari puasanya, pahala zakatnya dan hajinya, tetapi ketika pahala-pahala itu ditimbang datanglah orang mengadu, “Ya Allah dahulu orang ini pernah menuduhku berbuat sesuatu padahal aku tidak pernah melakukannya”. Kemudian Allah menyuruh orang yang diadukannya itu untuk membayar orang yang mengadu tersebut.

Kemudian datang oran lain lagi yang mengadu, “Ya Allah hakku pernah diambil dengan sewenang-wenang.”
Lalu Allah menyuruh lagi membayar dengan amal salehnya kepada orang yang mengadu itu. Setelah itu datang lagi orang yang mengadu, sampai seluruh pahala sholat, haji dan puasanya itu habis dipakai untuk membayar orang yang pernah haknya dirampas, yang pernah disakiti hatinya, yang pernah dituduh tanpa alasan yang jelas.
Semuanya dia bayarkan sampai tidak ada yang tersisa lagi pahala amal sholehnya. Tetapi orang yang mengadu ternyata masih datang juga. Maka Allah memutuskan agar kejahatan orang yang mengadu dipindahkan kepada oran itu.”
Kata Rosulullah selanjutnya, “Itulah orang yang bangkrut di hari kiamat, yaitu orang yang rajin beribadah tetapi dia tidak memiliki akhlak yang baik. Dia merampas hak orang lain dan menyakiti hati mereka.”

Dari hal di atas selayaknya kita menghindari hal-hal yang dapat menjadikan kita menjadi bangkrut, dan semoga kelak kita termasuk orang-orang yang tidak bangkrut sebagai mana dimaksud oleh Rasulullah.

No comments: